Aanvraag subsidies bij SNN

De Stichting Neuropsychologie Nederland (SNN) heeft als doel om het wetenschappelijk onderzoek in de neuropsychologie en de klinische toepassing ervan te bevorderen, en de publieke bekendheid ervan te vergroten.

 

De Stichting biedt onderzoekers en clinici werkzaam in de neuropsychologie de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor verschillende activiteiten ten gunste van het werkveld.

 

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

 

De Stichting ondersteunt initiatieven ter bevordering van de neuropsychologie in Nederland. Het moet gaan om activiteiten, die ten goede komen aan een breder (neuropsychologisch) publiek.

 

Voorbeelden van zaken waarvoor u financiële ondersteuning kunt aanvragen:

 

• Een bezoek van een buitenlandse expert aan uw centrum

• Het organiseren van een lezing, workshop of symposium

• Projecten op het gebied van testontwikkeling (vertalen, valideren,

  normeren)

• Projecten op het gebied van materiaal ontwikkeling (bv filmpjes

  voor onderwijs)

 

Laatste update: 10-03-2024

 

 

 

 

De subsidie is nadrukkelijk niet bedoeld voor aanvragen voor:

 

  •  Persoonlijke reisvergoeding, bezoek buitenland
  •  Persoonlijke onderzoekssubsidies of aanvullingen daarop.
  •  Salariskosten van medewerkers/onderzoekers

 

 

Aanvragen dienen een duidelijke beschrijving te bevatten van de beoogde activiteit, met daarbij een uitgewerkte begroting. Het bestuur van de SNN beoordeelt of aanvragen voldoen aan de gestelde criteria, en of het aangevraagde bedrag daarbij passend is.

 

Een subsidie kan worden aangevraagd via de secretaris van de SNN: nanda.rommelse@donders.ru.nl