Stichting Neuropsychologie Nederland

De stichting

De Stichting Neuropsychologie Nederland (opgericht 16 maart 2006) heeft als doel om het wetenschappelijk onderzoek in de neuropsychologie en de klinische toepassing ervan te bevorderen, en de publieke bekendheid ervan te vergroten. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door publieke lezingen en symposia te organiseren, door de Betto Deelman prijs uit te reiken, en door op andere manieren publieke aandacht voor het vak te vragen. 

Bestuur

prof. dr. J.M. Spikman (voorzitter)
prof. dr. N.N.J. Lambregts-Rommelse (secretaris)
dr. A.A. Duits (penningmeester)
dr. A.A. Knipping (lid, webmaster)

Financiën

De inkomsten van de stichting bestaan uit de revenuen van boeken en andere publicaties over neuropsychologie.