Stichting Neuropsychologie Nederland

Reglement

De Stichting Neuropsychologie Nederland (SNN) beoogt op verschillende manieren het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland te bevorderen. Een van de manieren is het faciliteren van het bezoek van buitenlandse experts op het gebied van de neuropsychologie aan Nederlandse academische instellingen middels het (mede) financieren van een visiting professorship. Aan deze leerstoel is de naam verbonden van Dirk Bakker, een pionier in de Nederlandse neuropsychologie.

Het algemene uitgangspunt is om (gevorderde) neuropsychologen kennis te laten maken met ontwikkelingen in het buitenland. Er is veel ruimte voor een eigen invulling in termen van tijd en vorm van samenwerking. Het is wel de bedoeling een gedetailleerd plan op te stellen en dit ter beoordeling voor te leggen aan het bestuur van SNN.

Beoordeling

Bij de beoordeling weegt het bestuur onder meer de wetenschappelijke kwaliteit van de voorgestelde visiting professor, het karakter van de voorgestelde samenwerking tussen de visiting professor en de aanvragende hoogleraar of UHD en afdeling/ onderzoeksschool, en de eigen inzet van de afdeling voor dit samenwerkingsverband.

Er zijn een aantal uitgangspunten vastgelegd als kader voor het formuleren van een aanvraag voor subsidie.

 • Er wordt eenmaal per jaar een subsidie verstrekt.
 • De subsidie kan maximaal 10.000 euro bedragen.
 • Een aanvraag kan worden ingediend door een hoogleraar neuropsychologie of een UHD verbonden aan een Nederlandse universiteit.
 • Aanvragen voor de Dirk Bakkerleerstoel kunnen bij de secretaris van de SNN worden ingediend (nanda.rommelse@donders.ru.nl)
 • Het bestuur van de SNN neemt een besluit over ingediende aanvragen

Aanvraag

In de aanvraag wordt aangegeven:

 • welke buitenlandse expert uitgenodigd zal worden en waarom juist deze persoon, 
 • over welke periode het gaat (mag over meerdere verblijven worden opgedeeld),
 • hoe het samenwerkings-programma eruit ziet,
 • hoe het programma gefinancierd wordt. Hiertoe wordt in de aanvraag een begroting opgenomen zodat duidelijk wordt welk bedrag gevraagd wordt van de SNN en wie cofinanciert.

Het doel is om Nederlandse neuropsychologen kennis te laten maken met de expertise van de visiting professor en de bekendheid van het vakgebied in brede zin te bevorderen. Daarbij wordt gedacht aan: 

 • de visisting professor verzorgt een landelijke masterclass voor gevorderde neuropsychologen,
 • de visiting professor geeft een breed toegankelijke lezing, 
 • de visiting professor werkt samen met Nederlandse promovendi aan een deelonderzoek leidend tot een publicatie, 
 • de visiting professor zoekt de Nederlandse media met als doel meer bekendheid te geven aan de neuropsychologie op het terrein van zijn of haar expertise.