Stichting Neuropsychologie Nederland

Betto Deelmanprijs 2018

De Betto Deelmanprijs 2018 is toegekend aan prof. dr. Joke Spikman, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. De Betto Deelman prijs, bestaande uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro, is op 15 juni 2018 aan haar uitgereikt in het Groninger Museum.


Oproep aanvragen Bakkerleerstoel

Het bestuur van de SNN roept Nederlandse hoogleraren neuropsychologie en UHD's op een aanvraag in te dienen voor invulling van de komende Dirk Bakkerleerstoel (2019) met een maximumsubsidiebedrag van €10,000.

Het algemene uitgangspunt is om (gevorderde) neuropsychologen kennis te laten maken met ontwikkelingen in het buitenland. Er is veel ruimte voor een eigen invulling in termen van tijd en vorm van samenwerking. Het is wel de bedoeling een gedetailleerd plan op te stellen en dit ter beoordeling voor te leggen aan het bestuur van SNN.

Bij de beoordeling weegt het bestuur onder meer de wetenschappelijke kwaliteit van de voorgestelde visiting professor, het karakter van de voorgestelde samenwerking tussen de visiting professor en de aanvragende hoogleraar of UHD en afdeling/onderzoeksschool, en de eigen inzet van de afdeling voor dit samenwerkingsverband.

Voor meer informatie, zie onderstaande link. Indienen van een aanvraag kan tot 31-1-2019 bij onze secratris, dr. Esther van den Berg (e.vandenberg@erasmusmc.nl)

Bericht gewijzigd: 6-11-2018