Stichting Neuropsychologie Nederland

Betto Deelmanprijs 2019

De Betto Deelmanprijs 2019 wordt toegekend aan dr. Tanja Nijboer, verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde in Utrecht. De Betto Deelman prijs, bestaande uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro, zal op 21 juni 2019 aan haar uitgereikt worden in Utrecht.


Oproep aanvragen Bakkerleerstoel

Het bestuur van de SNN roept Nederlandse hoogleraren neuropsychologie en UHD's op een aanvraag in te dienen voor invulling van de komende Dirk Bakkerleerstoel (2019) met een maximumsubsidiebedrag van €10,000.

Het algemene uitgangspunt is om (gevorderde) neuropsychologen kennis te laten maken met ontwikkelingen in het buitenland. Er is veel ruimte voor een eigen invulling in termen van tijd en vorm van samenwerking. Het is wel de bedoeling een gedetailleerd plan op te stellen en dit ter beoordeling voor te leggen aan het bestuur van SNN.

Bij de beoordeling weegt het bestuur onder meer de wetenschappelijke kwaliteit van de voorgestelde visiting professor, het karakter van de voorgestelde samenwerking tussen de visiting professor en de aanvragende hoogleraar of UHD en afdeling/onderzoeksschool, en de eigen inzet van de afdeling voor dit samenwerkingsverband.

Voor meer informatie, zie onderstaande link. Indienen van een aanvraag kan tot 31-1-2019 bij onze secratris, dr. Esther van den Berg (e.vandenberg@erasmusmc.nl)

Bericht gewijzigd: 6-11-2018