Stichting Neuropsychologie Nederland

Betto Deelmanprijs 2019

De jury, onder leiding van professor Edward de Haan, heeft besloten de Betto Deelmanprijs 2019 toe te kennen aan dr. Tanja Nijboer vanwege haar uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en haar bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland.

De Betto Deelman prijs, bestaande uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro, zal op 21 juni 2019 in Utrecht aan haar worden uitgereikt (nadere informatie volgt).

Biografie

Dr. Nijboer heeft na haar studie Psychologie, promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit Utrecht naar de neuropsychologie van kleurwaarneming. Zij ontving in 2010 een NWO Veni subsidie voor haar onderzoek naar hemispatieel neglect. Sinds 2011 combineert Tanja haar werk bij de Universiteit Utrecht met een functie als senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde in Utrecht. Het onderzoek van dr. Nijboer is gericht op visuele en spatiële waarneming en aandacht bij mensen met hersenletsel.

Naast haar indrukwekkende bijdrage aan de cognitieve theorievorming, maakt zij tevens gebruik van innovatieve methoden, zoals Virtual Reality en Prisma-Adaptatie, voor de verbetering van diagnostiek en behandeling in de klinische praktijk.


Dr. Nijboer is tevens zeer actief in het onderwijs. Tevens is zij bij het vakgebied betrokken als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie en als redacteur van het Tijdschrift voor Neuropsychologie.