Stichting Neuropsychologie Nederland

Betto Deelmanprijs 2018

De jury, onder leiding van professor Edward de Haan, heeft besloten de Betto Deelmanprijs 2018 toe te kennen aan prof. dr. Joke Spikman vanwege haar uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en haar bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland.

De prijs, bestaande uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro, is in juni 2018 aan professor Spikman uitgereikt in het Groninger Museum, met een gastlezing van Prof. Donald Stuss (University of Toronto, Canada)

Biografie

Professor Spikman heeft na haar studie psychologie haar promotieonderzoek op het gebied van aandacht- en executieve stoornissen bij traumatisch hersenletsel uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen waar zij in 2001 promoveerde bij professor Deelman. In 2015 werd zij daar tot hoogleraar benoemd op het gebied van de Medische Neuropsychologie in het bijzonder de neuropsychologische revalidatie. Naast expert op het gebied van executieve functiestoornissen is zij ook werkzaam op het terrein van aandoeningen van sociale cognitie. Professor Spikman is zeer actief op het gebied van de neuropsychologische revalidatie waarbij zij samenwerkt met veel collega’s in binnen- en buitenland. Daarnaast verzorgt zij onderwijs, zowel in Groningen als bij postacademische opleidingen. Vanaf 2014 is zij voorzitter van de NIP-Sectie Neuropsychologie, waarvan zij daarvoor al enkele jaren actief betrokken was als bestuurslid. Zij is redactielid voor het handboek Klinische Neuropsychologie en heeft vele jaren in de redactie van het Tijdschrift voor Neuropsychologie gezeten.