Stichting Neuropsychologie Nederland

Betto Deelmanprijs 2017

De jury, onder leiding van professor Edward de Haan, heeft besloten de Betto Deelmanprijs 2017 toe te kennen aan prof. dr. Luciano Fasotti vanwege zijn belangrijke bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland.

De Betto Deelman prijs bestaat uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro.

De prijs zal op vrijdag 19 mei worden uitgereikt in De Vereeniging in Nijmegen.

Biografie

Luciano Fasotti (Genk, België, 1952) studeerde experimentele psychologie aan de Università degli Studi in Padova en aan de universiteit van Würzburg en werkte na zijn opleiding dertien jaar als research- en later als klinisch neuropsycholoog bij het Instituut voor Revalidatievraagstukken en het revalidatiecentrum in Hoensbroek. Hij promoveerde in 1992 aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift over cognitieve problemen bij patiënten met frontaalkwablesies.

Vanaf 1995 tot 2012 was dr. Fasotti coördinator van het cognitief revalidatieonderzoek bij SMK-research, de onderzoekstak van de Sint Maartenskliniek.

In 2000 richtte hij het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen (ACHN) van de Sint Maartenskliniek op, een poliklinisch centrum voor de behandeling en


begeleiding van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naastbetrokkenen.

In 2004  werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met als leeropdracht Klinische Neuropsychologie, in het bijzonder cognitieve revalidatie. In 2012 maakte hij de overstap naar revalidatiecentrum Klimmendaal.

Hij heeft vele promotieonderzoeken begeleid op verschillende klinisch neuropsychologische thema’s, zoals de cognitieve revalidatie, neglect en vermoeidheid na hersenletsel.

Fasotti is ook bestuurlijk actief geweest, ondermeer als penningmeester van de NIP-Sectie Neuropsychologie en als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Hersenstichting.

Uitreiking

De uitreiking van de Betto Deelmanprijs aan prof. dr. Luciano Fasotti zal plaatsvinden op 19 mei 2017 in De Vereeniging in Nijmegen.

  • Programma

De feestelijkheden zullen plaatsvinden van 15.00 tot 18.00 uur in De Vereeniging, Oranjesingel, Nijmegen. Ter gelegenheid van de prijsuitreiking zal Prof. dr. Ian Robertson (Trinity College, Dublin) een lezing houden over onderzoek. Vervolgens zal de prijs worden uitgereikt en zal ook prof. Fasotti een lezing houden over zijn werk. Na afloop is er een receptie.

Aanmelding en route

Toegang is gratis en staat open voor iedere belangstellende. Als u de prijsuitreiking wilt bijwonen, verzoeken wij u dit voor 31 maart per email te laten weten per email aan p.eling@donders.ru.nl

Adres "De Vereeniging":
Keizer Karelplein 2D, 6511 NC Nijmegen