Stichting Neuropsychologie Nederland

Betto Deelmanprijs 2018

De jury, onder leiding van professor Edward de Haan, heeft besloten de Betto Deelmanprijs 2018 toe te kennen aan prof. dr. Joke Spikman vanwege haar uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en haar bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland.

De prijs, bestaande uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro, zal haar in het voorjaar worden uitgereikt, nadere informatie over de plaats volgt. Iedereen is van harte welkom.

Biografie

Professor Spikman heeft na haar studie psychologie haar promotieonderzoek op het gebied van aandacht- en executieve stoornissen bij traumatisch hersenletsel uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen waar zij in 2001 promoveerde bij professor Deelman. In 2015 werd zij daar tot hoogleraar benoemd op het gebied van de Medische Neuropsychologie in het bijzonder de neuropsychologische revalidatie. Naast expert op het gebied van executieve functiestoornissen is zij ook werkzaam op het terrein van aandoeningen van sociale cognitie. Professor Spikman is zeer actief op het gebied van de neuropsychologische revalidatie waarbij zij samenwerkt met veel collega’s in binnen- en buitenland. Daarnaast verzorgt zij onderwijs, zowel in Groningen als bij postacademische opleidingen. Vanaf 2014 is zij voorzitter van de NIP-Sectie Neuropsychologie, waarvan zij daarvoor al enkele jaren actief betrokken was als bestuurslid. Zij is redactielid voor het handboek Klinische Neuropsychologie en heeft vele jaren in de redactie van het Tijdschrift voor Neuropsychologie gezeten.

Uitreiking

De uitreiking van de Betto Deelmanprijs aan prof. dr. Joke Spikman zal plaatsvinden op 15 juni 2018 in Groningen.

Programma

De feestelijkheden zullen plaatsvinden van 15.00 tot 18.00 uur in het Groninger Museum, Museumeiland 1 in Groningen (tegenover het Centraal Station). Ter gelegenheid van de prijsuitreiking zal Prof. Donald Stuss (University of Toronto, Canada) een lezing houden over onderzoek. Vervolgens zal de prijs worden uitgereikt en zal ook prof. Spikman een lezing houden over haar werk. Na afloop is er een receptie.

Aanmelding en route

Toegang is gratis en staat open voor iedere belangstellende. Als u de prijsuitreiking wilt bijwonen, verzoeken wij u dit voor 15 mei per email te laten weten per email aan de secretaris van de SNN, Dr. Esther van den Berg: e.vandenberg@erasmusmc.nl